Częste pytania

KIK ECO LAB specjalizuje się w ekspertyzach środowiskowych. Sporządzamy – niezbędną do uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji – dokumentację środowiskową: raporty oddziaływania na środowisko (w tym także na obszary Natura 2000), karty informacyjne przedsięwzięcia, wnioski o wydanie decyzji środowiskowe. Wykonujemy również, prognozy hałasu przemysłowego oraz inwentaryzacje dendrologiczne. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami, które mieliśmy okazję realizować.

Ocena oddziaływań na środowisko

  1. Co to jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?
  2. Kiedy konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływań na środowisko?
  3. Kiedy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływań na obszary Natura 2000?
  4. Kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływań na środowisko?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa)

  1. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?
  2. Ile trwa proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
  3. Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Analiza porealizacyjna

  1. Co to jest analiza porealizacyjna?