Co to jest analiza porealizacyjna?

Analiza porealizacyjna to dokument, w którym porównywane są ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.