Inwentaryzacja dendrologiczna
Inwentaryzacja dendrologiczna

Oferujemy Państwu wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji, przeznaczonych do wycinki. Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje identyfikację gatunkową  oraz pomiar obwodu drzewa na wysokości  1,3 m, a w przypadku krzewu pomiar zajmowanej powierzchni. Inwentaryzacja ma na celu uzyskanie niezbędnych danych do pozwolenia na wycinkę. Inwentaryzacja dendrologiczna prowadzona jest w okresie pozwalającym na bezbłędną identyfikację gatunku, tj. od maja do sierpnia, w przypadku niektórych gatunków okres ten może zostać wydłużony.

inwentaryzacja dendrologiczna zieleni