Inwentaryzacja dendrologiczna

Oferujemy Państwu wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów rosnących na terenie inwestycji, przeznaczonych do wycinki. Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje identyfikację gatunkową  oraz pomiar obwodu drzewa na wysokości  1,3 m, a w przypadku krzewu pomiar zajmowanej powierzchni. Inwentaryzacja ma na celu uzyskanie niezbędnych danych do pozwolenia na wycinkę. Inwentaryzacja dendrologiczna prowadzona jest w okresie pozwalającym na bezbłędną identyfikację gatunku, tj. od maja do sierpnia, w przypadku niektórych gatunków okres ten może zostać wydłużony.

inwentaryzacja dendrologiczna zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna – cena, informacje – skontaktuj się z nami

Złóż zamówienie

Zasady współpracy

Współpracę Państwa z naszą firmą realizujemy na podstawie zamówienia (druk zamówienia do pobrania) lub na podstawie umowy. Po osobistym, telefonicznym lub mailowym ustaleniu warunków współpracy, w tym ceny i czasu realizacji usługi wystawiacie nam Państwo zlecenie lub podpisujemy umowę.
Zlecenie lub umowę w formie podpisanego skanu należy przesłać na adres e-mail: biuro@kikecolab.pl, natomiast oryginał należy przesłać pocztą na adres:

KIK ECO LAB ul. Karczówkowska 5a lok.211, 25-019 Kielce

lub wręczyć osobiście przedstawicielowi naszej firmy.

Inwentaryzacja dendrologiczna - teren realizacji

Inwentaryzację dendrologiczną wykonujemy m. in. dla terenów: Kraków, Kielce, Białystok, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów, Zielona Góra i innych obszarów Polski.