Prognoza hałasu przemysłowego
Prognoza hałasu przemysłowego

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnej prognozy hałasu przemysłowego. Prognoza hałasu wykonywana jest w programie SoundPLAN 4.0 i jest zgodna z obowiązującą normą PN-ISO9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeń” oraz instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Wykonywane przez nas prognozy są zgodne z wymaganiami i aktualnymi wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Kiedy wykonywana jest prognoza hałasu przemysłowego?

Przeznaczeniem prognozy hałasu przemysłowego jest głównie dokumentacja związana z ochroną środowiska, tj. karty informacyjne przedsięwzięcia, czy raporty środowiskowe. Prognozy hałasu wykonujemy zarówno dla osób prywatnych, jak również dla firm zajmujących się projektowaniem oraz ochroną środowiska.

prognoza hałasu przemysłowego

Prognoza hałasu przemysłowego – cena, informacje, oferta – skontaktuj się z nami