Prognoza hałasu przemysłowego

Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnej prognozy hałasu przemysłowego. Prognoza hałasu wykonywana jest w programie LEQ 6 Proffesional i jest zgodna z obowiązującą normą PN-ISO9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeń” oraz instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Wykonywane przez nas prognozy są zgodne z wymaganiami i aktualnymi wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Kiedy wykonywana jest prognoza hałasu przemysłowego?

Przeznaczeniem prognozy hałasu przemysłowego jest głównie dokumentacja związana z ochroną środowiska, tj. karty informacyjne przedsięwzięcia, czy raporty środowiskowe. Prognozy hałasu wykonujemy zarówno dla osób prywatnych, jak również dla firm zajmujących się projektowaniem oraz ochroną środowiska.

prognoza hałasu przemysłowego

Prognoza hałasu przemysłowego – cena, informacje, oferta – skontaktuj się z nami

Złóż zamówienie

Zasady współpracy

Współpracę Państwa z naszą firmą realizujemy na podstawie zamówienia (druk zamówienia do pobrania) lub na podstawie umowy. Po osobistym, telefonicznym lub mailowym ustaleniu warunków współpracy, w tym ceny i czasu realizacji usługi wystawiacie nam Państwo zlecenie lub podpisujemy umowę.
Zlecenie lub umowę w formie podpisanego skanu należy przesłać na adres e-mail: biuro@kikecolab.pl, natomiast oryginał należy przesłać pocztą na adres:

KIK ECO LAB ul. Karczówkowska 5a lok.211, 25-019 Kielce

lub wręczyć osobiście przedstawicielowi naszej firmy.

Prognoza hałasu przemysłowego - teren realizacji

Prognozy hałasu przemysłowego wykonujemy m. in. dla terenów: Kraków, Kielce, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów, Zielona Góra, Lublin i innych obszarów Polski.