Pozwolenie zintegrowane

W ramach oferowanych przez nas usług sporządzamy i przygotowujemy wniosek o pozwolenie zintegrowane (ang. IPPC). Wniosek wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy ochrony środowiska oraz niezbędną wiedzę fachową. Do wniosku dołączamy profesjonalne opracowania z zakresu emisji hałasu oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu, wykonane w oprogramowaniu zgodnym z przepisami i normami.

Integralną częścią wniosku o pozwolenie zintegrowane jest tzw. raport początkowy lub analiza wykazująca brak konieczności sporządzania takiego raportu. Zarówno analiza jak i w/w raport wykonywane są przez nas w ramach przyjętego zlecenia. Sporządzając raport początkowy korzystamy z usług laboratoryjnych renomowanych i certyfikowanych laboratoriów akredytowanych.

Sporządzając wniosek kompletujemy nie zbędą dokumentację oraz wyliczamy opłatę rejestracyjną, jaką należy ujść przy składaniu wniosku o pozwolenie zintegrowane.

Posiadamy doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków (skutecznych) dla zakładów produkcyjnych, zakładów przetwarzania odpadów oraz kurników.