Realizacje

Nasze ostatnie realizacje (2013 rok):

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa elektrociepłowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą: elektrownia biogazowa „PRIMECO” na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno, gmina Sobków, na dz. Ew. nr 163”;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z pawilonem handlowym, zadaszeniem nad dystrybutorami, dwiema wysepkami pod dystrybutory paliwowe, dystrybutorami paliwowymi, studzienką zlewową, zbiornikiem na paliwa płynne, zbiornikiem podziemnym na gaz propan-butan, zbiornikiem podziemnym na gaz opałowy, zbiornikiem odparowującym wody deszczowe, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, kontenerem na śmieci, kompresorem, odkurzaczem, parkingiem na samochody osobowe oraz placem manewrowym w miejscowości Czajęcice na działkach nr 146/12, 146/8, 146/7, 141/6, 141/1, 146/5 i 146/9, obręb nr 3 Czajęcice, gmina Waśniów”;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV w miejscowości Łachów, gmina Włoszczowa na działkach o numerach ewidencyjnych 375/1, 375/6, 376/1, 376/4, 638/7, 376/3, 348/3, 349/4, 349/3, 349/1, 1399/4, 1400/1, 1400/2, 1400/3, 578/1, 213/3, 214/1, 214/3”;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa kontenera magazynu materiałów wybuchowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną – budowa przyłącza prądu, przyłącza teletechnicznego, drogi dojazdowej, ogrodzenia” w Krakowie przy ul. Wrocławskiej, na dz. 475/119, obr. 3 Kraków – Krowodrza;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Prowadzenie zakładu recyklingu kabli oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania i magazynowania złomu metali żelaznych i nieżelaznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz odpadów opakowaniowych” w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Mościckiego 27B, na działce nr 1/410;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Budowa sieci telekomunikacyjnej na dz. 9/1, 23, 2, 1/2, 24, 7, 6, obręb 169, jednostka ewidencyjna Zakopane oraz dz. 26, 17, 24, 18, 15, 23, 13/1, 5, obręb170, jednostka ewidencyjna Zakopane”;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa czterostanowiskowego warsztatu naprawy samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Łopuszno, na działce o numerze ewidencyjnym 482/6;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa biogazowni rolniczej o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej 0,999 MW i mocy cieplnej 1058 kW zlokalizowanej na działce, nr geodezyjny 178/1, położonej w miejscowości Gołoszyce, gm. Baćkowice”;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa biogazowni rolniczej na działce o numerze ewidencyjnym nr 700 położonej w miejscowości Magdalenki, gmina Żytno”;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa elektrociepłowni na biogaz rolniczy o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej do ok. 1,5 MW i mocy cieplnej do ok. 1,5 MW zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: 141, 142, 143 położonych w miejscowości Tuchla, gm. Laszki”;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych metodą na zimno wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 681, arkusz nr 1, obręb nr 4, Wola Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny”;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z przeznaczeniem na produkcję elementów dla budownictwa na bazie polistyrenu za pomocą wtrysku oraz elementów metalowych, wraz z przylegającym budynkiem biurowym z zapleczem socjalnym, garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 207, obręb Maluszyn, gmina Żytno”;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV w miejscowości Pląskowice, gmina Fałków na działkach o numerach ewidencyjnych: 226, 227, 204, 205, 207, 242, 386, 806, 807, 808, 809”;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV na terenie gmin: Cielądz, Regnów i Sadkowice na działkach o numerach ewidencyjnych: 114/4, 115/3, 116/1, 117/1, 118/3, 120/3, 121/1, 122, 123, 124, 125, 126, 248, 127, 200/3, 201, 128, 202, 203, 129, 130, 131, 135, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 238, 81, 79, obręb 31 Zuski, gmina Cielądz, na działkach nr: 38/2, 39/2, 40/2, 41/1, 41/2, 55, 42/1, 42/2 12/1, 12/2, 11/1, 11/2, 13/1, 14/1, 77/1, 17/1, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 30/1, 21, 22, 23,24, 25, 33, 34, 35, 27/3, 27/2, 27/1, 54, 28, 29, obręb 22 Rylsk Mały, gmina Regnów oraz na działkach nr: 188, 189, 190, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, obręb 9 Lewin, gmina Sadkowice”;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Zbieranie odpadów, segregowanie oraz ich przeładowanie w celu uzyskania ekonomicznie uzasadnionej partii transportowej odpadów, na działkach nr ew. 28, 29/1, 29/1, 31, jedn. ew. Pińczów – miasto, obręb 02 w Pińczowie”;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: „Zmiana sposobu użytkowania części budynków oraz placu położonych na działce nr 53 w miejscowości Oblekoń, gmina Pacanów, na stację demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej stacji demontażu wymaganej przepisami. Prowadzenie działalności w zakresie stacji demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005r.o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) oraz przetwarzanie tworzyw sztucznych pochodzących ze zdemontowanych pojazdów.”