Analiza terenów pod kątem możliwości realizacji inwestycji
Strona Główna » Analiza terenów pod kątem możliwości realizacji inwestycji

Analiza terenów pod kątem danej inwestycji

Powiększanie oszczędności

Niektóre działki budowlane z uwagi na miejsce, w którym są zlokalizowane nie nadają się do prowadzenia wszystkich rodzajów działalności. Jest to związane m.in. z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, formami ochrony przyrody jakie występują w obrębie terenu inwestycji, bliskością ujęć wód itp. Ocena terenu pozwala zweryfikować czy dane przedsięwzięcie będzie mogło zostać zrealizowane na danym terenie. Oferujemy Państwu kompleksową analizę terenu pod kątem konkretnej inwestycji. Dzięki nam jeszcze przed rozpoczęciem działań budowlanych poznają Państwo szczegółowe wady oraz zalety danej działki a także uzyskają Państwo wiedzę na temat wymagań jakie będzie musiała spełnić Państwa inwestycja aby jej realizacja była możliwa.

Dlaczego jeszcze analiza terenu pod inwestycję jest korzystna?

Realizacja inwestycji w obszarze o korzystnej lokalizacji sprzyja sprawnemu przebiegowi uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Analiza terenu pod kątem inwestycji jest wykonywana przez nas zazwyczaj przed rozpoczęciem prac nad kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po jej wykonaniu zyskują Państwo obszerne informacje na temat danej działki i mogą świadomie podjąć decyzję, czy będzie ona dla Państwa odpowiednia. Dodatkowo nasze usługi rozszerzyliśmy o poszukiwanie działek bądź terenów odpowiednich pod daną inwestycję.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich inwestorów bez względu na branżę, w której działają. Wykonujemy analizy terenu dla budynków produkcyjnych, usługowych, związanych z realizacją infrastruktury OZE oraz wielu innych.