Analiza terenów pod kątem możliwości realizacji inwestycji
Strona Główna » Analiza terenów pod kątem możliwości realizacji inwestycji

Analiza terenów pod kątem możliwości realizacji inwestycji

Powiększanie oszczędności

W odpowiedzi na liczne zapytania przyszłych inwestorów o możliwość wskazania terenów o korzystnych uwarunkowaniach środowiskowych na których możliwe było by wykonywanie danej działalności do naszej oferty wprowadziliśmy analizę terenów inwestycyjnych. Analizę takową  wykonujemy zazwyczaj przed rozpoczęciem prac nad kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Podczas analizy wskazujemy inwestorowi wady oraz zalety danego terenu wybranego pod inwestycję oraz sprawdzamy czy pod względem prawa ochrony środowiska oraz ustawy ooś realizacja inwestycja w danym miejscu jest w ogóle możliwa. 

Wyszukujemy też odpowiednich terenów/działek pod konkretny rodzaj działalności