Oferta

OFERTA

trash

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

trash_2

Zezwolenie na zbieranie odpadów

co2

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

money

Analiza terenów pod kątem możliwości realizacji inwestycji​

Karta informacyjna przedsięwzięcia

water

Pozwolenie wodno-prawne/ operat wodno-prawny

Pozwolenie zintegrowane/IPPC

forest

Inwentaryzacja drzew

Decyzja środowiskowa

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

refinery

Zgłoszenie instalacji