Oferta
Strona Główna » Oferta

OFERTA

Ikona recykling

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Ikona kosz

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Ikona CO2

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Ikona pieniędze

Analiza terenów pod kątem możliwości realizacji inwestycji​

Ikona info

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Ikona woda

Pozwolenie wodno-prawne/ operat wodno-prawny

Ikona integracja

Pozwolenie zintegrowane/IPPC

Ikona drzewa

Inwentaryzacja drzew

Ikona ochrona środowiska

Decyzja środowiskowa

Ikona Ziemia

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ikona kwiat

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Ikona fabryka

Zgłoszenie instalacji