Decyzja środowiskowa/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Strona Główna » Decyzja środowiskowa/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest obecnie jedną z najważniejszych decyzji do pozyskania których zobligowany jest inwestor lub prowadzący instalację. Potocznie decyzja ta zwana jest decyzją środowiskową lub w skrócie „duś”. Decyzja środowiskowa określa zasady na jakich może być realizowana i użytkowana inwestycja, dla której uzyskanie decyzji jest niezbędne.

Dla jakich przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Zapytania

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane dla planowanych: 

Pełną listę przedsięwzięć można znaleźć w tzw. ustawie ooś. Link do ustawy znajdą Państwo TUTAJ.
Niezbędne

Dlaczego uzyskanie decyzji środowiskowej jest niezbędne?

Dlaczego uzyskanie decyzji środowiskowej jest niezbędne?

Niezbędne

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania dalszych pozwoleń i zezwoleń, takich jak: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane itp.


Brak decyzji środowiskowej lub realizacja i prowadzenie działalności
niezgodnie z jej ustaleniami może skutkować wysokimi karami finansowymi. W związku z czym niezwykle ważne jest właściwe przygotowanie dokumentacji na podstawie, której zostanie wydana decyzja środowiskowa. Wydanie decyzji wymaga przedstawienia takich dokumentów jak np. karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

NASZA OFERTA

Oferta

W ramach oferowanych usług zajmujemy się profesjonalnym opracowaniem dokumentacji środowiskowej takiej jak: karta informacyjna przedsięwzięcia, a także raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumenty te są załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Innymi załącznikami niezbędnymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej są m.in: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów, dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji wykonujemy analizę terenu inwestycji, pod kątem możliwości realizacji przedsięwzięcia na tym obszarze. Analizę wykonujemy nieodpłatnie, jako jeden z elementów przygotowywania dokumentacji.

W ramach naszych usług opracowujemy i kompletujemy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Dodatkowo na życzenie klienta występujemy w imieniu inwestora o wydanie takiej decyzji (pełnimy rolę pełnomocnika i prowadzimy całość postępowania).

Na etapie przygotowania dokumentacji oferujemy Inwestorom
niezbędne wsparcie merytoryczne w zakresie planowania i projektowania przedsięwzięcia. Pomagamy w doborze technologii, maszyn i urządzeń, a także doborze rozwiązań i technologii chroniących środowisko.

Dodatkowo na życzenie klienta, możemy uczestniczyć w rozprawach społecznych.

Ponadto wspomagamy inwestora przy rozwiązaniu ewentualnych konfliktów społecznych.
W postępowaniu uczestniczymy od samego początku, aż do momentu jego zakończenia, z uwzględnieniem postępowań sądowych. Dzięki temu Inwestor może liczyć nasze pełne wsparcie, na każdym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.