Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Strona Główna » Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wniosek o pozwolenie na emisję gazów i pyłów

gazy do powietrza

Wniosek o pozwolenie na emisję gazów i pyłów jest konieczny w przypadku większości instalacji, które takowe związki emitują. Instalacje, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wymagają uzyskania pozwolenia wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. W celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza sporządza się operat ochrony powietrza. Musi on zawierać między innymi:

Kto musi przeprowadzić zgłoszenie emisji?

Oferta

Zgłoszenia wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, z wyjątkiem instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Instalacje, które wymagają wyłącznie zgłoszenia emisji, a nie uzyskania pozwolenia to na przykład: zbiorniki materiałów sypkich nieprzekraczające rozmiarem 50 m3, instalacje przeznaczone do spawania z ilością stanowisk nie większą niż 3, instalacje energetyczne opalane węglem kamiennym o mocy nominalnej do 5 MW, czy instalacje energetyczne opalane paliwem gazowym o mocy do 15 MW. Firma Kik Eco Lab pomaga zarówno w dokonywaniu zgłoszenia emisji, jak również w uzyskiwaniu pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Dzięki nam można mieć pewność, że wszystko pójdzie tak, jak powinno.