Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

W ramach naszej działalności wspieramy Klientów w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego poprzez opracowywanie operatów wodnoprawnych, które są niezbędne do tego celu. Operaty te umożliwiają organom administracyjnym określenie warunków korzystania z wód powierzchniowych oraz podziemnych przez firmy, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne. Uwarunkowania te służą racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów wody oraz ochronie środowiska. Z reguły wyznaczają one maksymalną ilość pobieranej wody i ilości ścieków odprowadzanych do wód i gruntu.

W jakim celu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Zgodnie z ustawą Prawo wodne jest ono wymagane na:

W art. 34 ustawy Prawo Wodne można przeczytać o działaniach obejmujących szczególne korzystanie z wód, z kolei art. 35 mówi o tym, jakie działania zakwalifikować trzeba do usług wodnych. Informacje na temat tego, które urządzenia zgodnie z ustawą Prawo Wodne są urządzeniami wodnymi znajdują się w art. 16 pkt. 65.

Pozwolenia wodnoprawnego może wymagać również:

Ponadto zgodnie z art. 390 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

Kto odpowiada za wydanie zgody wodnoprawnej?

Organem właściwym do spraw zgód wodnoprawnych (w tym np. pozwoleń wodnoprawnych) są właściwe organy Wód Polskich, do których zalicza się:
Z kolei organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych w sytuacji, gdy wnioskodawcą są Wody Polskie, jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Szczegółowe informacje na temat tego, jaki organ jest właściwy do wydania konkretnej zgody wodnoprawnej, znajdują się w art. art. 397 ustawy Prawo wodne. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu, a chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Dokument ten sporządza się w formie opisowej oraz graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, z kolei część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF). Dokładne wytyczne na temat tego, co powinna zawierać część opisowa i część graficzna operatu, znajdują się w art. 409 ustawy Prawo Wodne.