Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny
Strona Główna » Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

Pozwolenie wodnoprawne/ operat wodnoprawny

Pozwolenie wodnoprawne

W ramach naszej działalności pomagamy naszym klientom w uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego poprzez opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Operaty te pozwalają organom administracyjnym określać warunki korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych dla przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych. Uwarunkowania te mają na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz ochronę środowiska. Z reguły określają one maksymalną ilość pobieranej wody oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód i gruntu.

Dla jakich działań wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Wasze pytania

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

W art. 34 ustawy Prawo Wodne można przeczytać jakie działania obejmują szczególne korzystanie z wód, natomiast art. 35 traktuje o tym, jakie działania zakwalifikować należy do usług wodnych. Informacje na temat tego jakie urządzenia zgodnie z ustawą Prawo Wodne są urządzeniami wodnymi można znaleźć w art. 16 pkt. 65. 

Ponadto pozwolenia wodnoprawnego może wymagać:

Dodatkowo zgodnie z art. 390 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

Odpowiedzialny za wody

Kto jest odpowiedzialny za wydanie zgody wodnoprawnej?

Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych (w tym m.in. pozwoleń wodnoprawnych) są właściwe organy Wód Polskich.

Zalicza się do nich:

Natomiast organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w przypadku gdy wnioskodawcą są Wody Polskie, jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Szczegółowe informacje na temat tego jaki organ jest właściwy do wydania konkretnej zgody wodnoprawnej można znaleźć w art. art. 397 ustawy Prawo wodne. W przypadku wątpliwości chętnie Państwu pomożemy – zapraszamy do kontaktu.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Co zawiera zbiornik wody

Operat wodnoprawny sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF). Szczegółowe informacje na temat tego jakie co powinna zawierać część opisowa i część graficzna operatu, znajdują się w art. 409 ustawy Prawo Wodne.