Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Strona Główna » Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – Kielce

Wytwarzanie śmieci

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi uzyskać każdy użytkownik instalacji, której eksploatacja powoduje powstanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg (1 tony) roczne lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 000 Mg (5 000 ton) rocznie. W celu uzyskania pozwolenia należy przedłożyć w odpowiednim urzędzie między innymi:

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydawane są na okres nie dłuższy niż 10 lat. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej przed uruchomieniem instalacji, na funkcjonowanie której wymagane jest uzyskanie pozwolenia.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Zapytanie

Poprawnie skonstruowany wniosek musi zawierać wszystkie elementy wskazane w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Są to zarówno podstawowe informacje takie jak: oznaczenie prowadzącego instalację, adres zakładu czy informacje o rodzaju prowadzonej działalności, jak i informacje bardziej szczegółowe, w tym m.in.: wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów czy dane dotyczące rodzajów wytwarzanych odpadów z uwzględnieniem ich składu chemicznego i właściwości.

Oferta

Firma Kik Eco Lab zajmuje się szeroko pojętą pomocą w uzyskiwaniu pozwoleń na wytwarzanie odpadów, dla instalacji, dla których jest to wymagane. Wraz z Klientem kompletujemy wszystkie potrzebne dokumenty, opracowujemy wniosek, a w razie potrzeby również składamy wniosek do urzędu w imieniu klienta. Pomagamy także dostosować działanie przedsiębiorstwa do aktualnych przepisów i proponujemy działania, które zminimalizują negatywny wpływ instalacji na środowisko.

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców Kielc i całego województwa świętokrzyskiego, a w celu uzyskania większej ilości szczegółów zachęcamy do kontaktu.