Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Strona Główna » Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wytwarzanie śmieci

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Zapytanie

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

Wybór organu, który będzie odpowiedzialny za rozpatrzenie Państwa sprawy, wykonywany jest na takich samych zasadach jak w przypadku pozwoleń zintegrowanych. Informacje na ten temat znajdą Państwo na naszym BLOGU.

NASZA OFERTA

Oferta
W naszej ofercie znajdą Państwo wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie wykonywania wniosku wspieramy inwestora w doborze odpowiednich technologii umożliwiających bezpieczne dla środowiska prowadzenie działalności. W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu – KONTAKT.