Inwentaryzacja drzewostanu
Strona Główna » Inwentaryzacja drzewostanu

Inwentaryzacja drzewostanu

Drzewostan
Oferujemy Państwu wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, znajdujących się na terenie inwestycji, pod kątem uzyskania zezwolenia na ich usunięcie. Inwentaryzacja dendrologiczna prowadzona jest w okresie pozwalającym na bezbłędną identyfikację gatunku, tj. od maja do sierpnia, w przypadku niektórych gatunków okres ten może zostać wydłużony. Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje identyfikację gatunkową, pomiar obwodu drzewa na wysokości 5 cm oraz 130 cm. Dodatkowo w ramach opinii opisujemy stan zdrowotny drzewa oraz jego istotne cechy morfologiczne. W sprawozdaniu z przeprowadzonej inwentaryzacji drzewostanu otrzymają Państwo informację, na temat tego, czy drzewo/krzew wymaga uzyskania pozwolenia na usunięcie i czy konieczne będzie wniesienie opłaty za jego usunięcie. Dodatkowo jako załącznik z inwentaryzacji drzewostanu otrzymają Państwo od nas mapę przedstawiającą lokalizację drzew/krzewów występujących na badanym przez nas terenie. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj.