Inwentaryzacja drzewostanu
Strona Główna » Inwentaryzacja drzewostanu

Inwentaryzacja drzewostanu

Drzewostan

Nasze usługi obejmują wiele niezbędnych działań wymaganych podczas czynności inwestycyjnych. Jedną z usług jest inwentaryzacja drzewostanu. Jest to czynność często konieczna, zanim jeszcze rozpocznie się działania budowlane na danym terenie. Oferujemy Państwu kompleksową usługę zliczenia drzew i krzewów. Inwentaryzacja dendrologiczna prowadzona jest w okresie pozwalającym na bezbłędną identyfikację gatunku, tj. od maja do sierpnia, w przypadku niektórych gatunków okres ten może zostać wydłużony. Inwentaryzacja dendrologiczna, którą przeprowadzamy obejmuje identyfikację gatunkową, pomiar obwodu drzewa na wysokości 5 cm oraz 130 cm. Wszystkie informacje uzyskane podczas inwentaryzacji przekazujemy Państwu w formie szczegółowego raportu. Dodatkowo zawieramy w nim opinie na temat stanu zdrowotnego każdego drzewa, przedstawiamy jego istotne cechy morfologiczne, a także zamieszczamy informacje dotyczące ewentualnego gniazdowania ptaków czy występowania innych gatunków zwierząt. Po zakończonej inwentaryzacji drzewostanu otrzymają Państwo również szczegółową mapę z rozmieszczeniem drzew lub krzewów na badanym terenie.

W jakim celu wykonuje się inwentaryzację drzew i krzewów?

Prawidłowe zliczenie ilości drzew i krzewów oraz opisanie ich pod względem gatunków jest konieczne między innymi w przypadku, gdy znajdują się one na terenie planowanej inwestycji budowlanej. Sporządzony podczas inwentaryzacji raport pozwala na staranie się o uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew z terenu budowlanego. Jest to konieczne, ponieważ w znacznej większości przypadków nie wolno usuwać drzew samowolnie, szczególnie w przypadku niektórych gatunków. Dzięki nam uzyskasz szczegółowe informacje czy dane drzewo lub krzew wymaga pozwolenia na jego usunięcie oraz czy zabieg ten będzie wiązał się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą inwentaryzacji drzewostanu. Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, jak przebiega szczegółowo proces liczenia krzewów i drzew, to zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Chętnie przedstawimy, jak dokładnie wygląda współpraca z nami.