Pozwolenie na zbieranie odpadów
Strona Główna » Pozwolenie na zbieranie odpadów

Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów

Pojęcie „zbieranie odpadów” oznacza gromadzenie ich przed przekazaniem do podmiotu, który zajmuje się ich przetwarzaniem. Zbieranie odpadów może również obejmować wstępne sortowanie odpadów, pod warunkiem, że nie prowadzi ono do zmiany klasyfikacji odpadów. Zezwolenia na zbieranie odpadów wydawane są podmiotom, które zamierzają prowadzić tego typu działalność w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi, a także zgodnie ze stosownymi wymaganiami związanymi z ochroną środowiska.

W celu uzyskania zezwolenia, należy złożyć odpowiedni wniosek, a do wniosku dołączyć m.in. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku, operat przeciwpożarowy czy dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Konieczne może być także załączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w uzyskaniu której również w razie konieczności możemy pomóc inwestorowi. Wniosek wraz z innymi dokumentami składa się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, marszałka województwa lub starosty w zależności od rodzaju planowanej działalności.

Dlaczego warto skorzystać z usług Kik Eco Lab?

W czym możemy pomóc

Nasza firma Kik Eco Lab zajmuje się szeroko pojętą pomocą w uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji środowiskowych w tym tych, związanych ze zbieraniem odpadów. Ponieważ mamy już w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, z łatwością przeprowadzamy Klientów przez tę procedurę. Wspólnie z nimi kompletujemy wymaganą dokumentację, sporządzamy kompletne wnioski oraz reprezentujemy klienta w razie potrzeby kontaktu z urzędem.

Zachęcamy do współpracy wszystkich mieszkańców Kielc, okolic, a także całego województwa świętokrzyskiego, a w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.