Pozwolenie zintegrowane/IPPC
Strona Główna » Pozwolenie zintegrowane/IPPC

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie IPPC

Pozwolenie zintegrowane, zwane również pozwoleniem IPPC, może zastąpić oddzielne pozwolenia na: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód oraz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Pozwolenia zintegrowane stanowią szczególny rodzaj pozwolenia na prowadzenie działalności. Dzięki zastosowaniu tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (ang. BAT – Best Available Techniques) dają one możliwość pełnego panowania nad procesami produkcji, które ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń. Pozwolenia zintegrowane związane są z dyrektywą Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola – ang. integrated pollution prevention and control, czyli w skrócie IPPC)

Firma Kik Eco Lab zajmuje się pomocą w uzyskiwaniu pozwolenia i konstruuje wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (wniosek IPPC). Dzięki współpracy z nami, pozwolenie można uzyskać szybciej i sprawniej, niż w przypadku samodzielnego kompletowania dokumentów i przygotowywania wniosku. Mamy ogromne doświadczenie w uzyskiwaniu zarówno pozwoleń zintegrowanych jak i pozwoleń sektorowych, jesteśmy na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska, które zmieniają się przynajmniej kilka razy w roku.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane i kto go potrzebuje?

wiele pytań

Wniosek o pozwolenie zintegrowane przedkłada się do marszałka województwa, starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w zależności od charakteru i lokalizacji planowanej inwestycji lub instalacji.

Pozwolenie zintegrowane zobowiązane są uzyskać podmioty prowadzące działalność wymienioną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169). Do instalacji, których prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego zalicza się m.in.:

Zachęcamy do współpracy wszystkie osoby prowadzące działalność zarówno na terenie miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego jak i podmioty z terenu całej Polski. W razie potrzeby omówienia warunków współpracy zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci z radością rozwieją wszelkie wątpliwości i udzielą niezbędnych informacji.