Nasze realizacje
Strona Główna » Nasze realizacje

REALIZACJE

Rodzaj realizacji Karta informacyjna przedsięwzięcia Obszar: Czajęcice Opis: Budowa stacji paliw płynnych wraz z pawilonem handlowym, zadaszeniem nad dystrybutorami, dwiema

Rodzaj realizacji: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Obszar: Brzeźno Opis: Budowa elektrociepłowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne

Rodzaj realizacji: Karta informacyjna przedsięwzięcia Obszar: Łachów Opis: Budowa napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV w miejscowości Łachów, gmina

Rodzaj realizacji: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Obszar: Kraków Opis: Budowa kontenera magazynu materiałów wybuchowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną

Rodzaj realizacji: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Obszar: Skarżysko-Kamienna Opis: Prowadzenie zakładu recyklingu kabli oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu

Rodzaj realizacji: Karta informacyjna przedsięwzięcia Obszar: Zakopane Opis: Budowa sieci telekomunikacyjnej na dz. 9/1, 23, 2, 1/2, 24, 7, 6,