Budowa napowietrznej linii energetycznej

Budowa napowietrznej linii energetycznej

Rodzaj realizacji:

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Obszar:

Łachów

Opis:

Budowa napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV w miejscowości Łachów, gmina Włoszczowa na działkach o numerach ewidencyjnych 375/1, 375/6, 376/1, 376/4, 638/7, 376/3, 348/3, 349/4, 349/3, 349/1, 1399/4, 1400/1, 1400/2, 1400/3, 578/1, 213/3, 214/1, 214/3