Pozwolenie na przetwarzanie odpadów
Strona Główna » Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów to wszystkie działania, które podejmować mogą firmy lub instytucje w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. W definicję przetwarzania odpadów wpisują się również wcześniejsze działania przygotowawcze do przeprowadzenia tych czynności. Firma Kik Eco Lab zajmuje się udzielaniem kompleksowej pomocy w uzyskiwaniu pozwolenia na przetwarzanie odpadów zarówno przez firmy, które przetwarzają je w związku z ich wcześniejszym samodzielnym wyprodukowaniem, jak również przez zakłady zajmujące się przetwarzaniem odpadów odebranych od innych podmiotów. O zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy wystąpić przed rozpoczęciem funkcjonowania działalności. Pozwolenie wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Co powinien zawierać wniosek na przetwarzanie odpadów?

Znak zapytania

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów powinien zawierać wszystkie kluczowe informacje na temat przedsiębiorstwa takie jak m.in. NIP, rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania w tym informacje na temat odpadów niebezpiecznych, masa odpadów przewidzianych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania, stosowana metoda przetwarzania odpadów. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy załączyć między innymi:

masz pytanie

Ponieważ pomogliśmy już wielu podmiotom w uzyskaniu podobnych pozwoleń i przygotowywaniu wniosków, możemy zagwarantować, że z naszą pomocą całą procedurę uda się zakończyć w maksymalnie krótkim czasie. Klientów wspieramy na każdym etapie realizacji zlecenia.

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem naszych usług, a także kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy lub uzyskania dodatkowych informacji.