Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów obejmuje procesy odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym przygotowanie poprzedzające wymienione etapy. Procesy odzysku wraz z kodami wymienione są w załączniku nr 1, a procesy unieszkodliwiania – w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.).

Nasza firma oferuje pomoc w sporządzaniu wniosków o pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Pozwolenia te są podstawą prawną zarówno dla firm, które przetwarzają odpady powstałe w związku z własną działalnością, jak i dla firm przetwarzających odpady innych podmiotów gospodarczych. Jak wspomnieliśmy powyżej, pozwolenie na przetwarzanie odpadów obejmuje procesy odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. O wydanie zezwolenia należy wystąpić przed rozpoczęciem działalności. Jest ono przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

Co powinien zawierać wniosek na przetwarzanie odpadów?

Wniosek o pozwolenie na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach powinien zawierać:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m.in. operat przeciwpożarowy. Zawiera on warunki ochrony przeciwpożarowej miejsca składowania odpadów, które wcześniej zostały uzgodnione z powiatowym bądź miejskim komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Kompletny wniosek należy złożyć do właściwego organu – skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jaki jest to organ w Twoim przypadku.

Kto wydaje pozwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów?

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. W zależności od skali oraz rodzaju zbieranych/przetwarzanych odpadów organem właściwym jest:

W przypadku przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych, zezwolenie na zbieranie oraz przetwarzanie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.