Budowa stacji paliw

Budowa stacji paliw

Rodzaj realizacji

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Obszar:

Czajęcice

Opis:

Budowa stacji paliw płynnych wraz z pawilonem handlowym, zadaszeniem nad dystrybutorami, dwiema wysepkami pod dystrybutory paliwowe, dystrybutorami paliwowymi, studzienką zlewową, zbiornikiem na paliwa płynne, zbiornikiem podziemnym na gaz propan-butan, zbiornikiem podziemnym na gaz opałowy, zbiornikiem odparowującym wody deszczowe, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, kontenerem na śmieci, kompresorem, odkurzaczem, parkingiem na samochody osobowe oraz placem manewrowym w miejscowości Czajęcice na działkach nr 146/12, 146/8, 146/7, 141/6, 141/1, 146/5 i 146/9, obręb nr 3 Czajęcice, gmina Waśniów