Budowa kontenera magazynu

Budowa kontenera magazynu

Rodzaj realizacji:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Obszar:

Kraków

Opis:

Budowa kontenera magazynu materiałów wybuchowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną – budowa przyłącza prądu, przyłącza teletechnicznego, drogi dojazdowej, ogrodzenia” w Krakowie przy ul. Wrocławskiej, na dz. 475/119, obr. 3 Kraków – Krowodrza