Prowadzenie zakładu recyklingu kabli

Prowadzenie zakładu recyklingu kabli

Rodzaj realizacji:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Obszar:

Skarżysko-Kamienna

Opis:

Prowadzenie zakładu recyklingu kabli oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania i magazynowania złomu metali żelaznych i nieżelaznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz odpadów opakowaniowych” w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Mościckiego 27B, na działce nr 1/410