Services

Budowa stacji paliw

Rodzaj realizacji Karta informacyjna przedsięwzięcia Obszar: Czajęcice Opis: Budowa stacji paliw płynnych wraz z pawilonem handlowym, zadaszeniem nad dystrybutorami, dwiema

Budowa napowietrznej linii energetycznej

Rodzaj realizacji: Karta informacyjna przedsięwzięcia Obszar: Łachów Opis: Budowa napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV w miejscowości Łachów, gmina

Budowa kontenera magazynu

Rodzaj realizacji: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Obszar: Kraków Opis: Budowa kontenera magazynu materiałów wybuchowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną

Budowa sieci telekomunikacyjnej

Rodzaj realizacji: Karta informacyjna przedsięwzięcia Obszar: Zakopane Opis: Budowa sieci telekomunikacyjnej na dz. 9/1, 23, 2, 1/2, 24, 7, 6,