Czym jest IPPC i pozwolenie zintegrowane?

Czym jest IPPC i pozwolenie zintegrowane?

Założenie firmy i rozpoczęcie działania w określonym miejscu nierzadko wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. Mowa tu m.in. o spełnieniu warunków, dzięki którym ograniczy się szkodliwy wpływ swojej działalności na środowisko. Wśród takich szczególnych pozwoleń wymienia się np. pozwolenie zintegrowane (z ang. IPPC), które zostało wprowadzone za sprawą dyrektywy IPPC i dotyczy wszystkie krajów UE. Do polskiego prawa zostało zaimplementowane ustawą o prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku i weszło w życie od stycznia 2002 roku. Czego konkretnie dotyczy pozwolenie zintegrowane i kto musi się o nie ubiegać?

Kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenie zintegrowane reguluje kwestie użytkowania instalacji technicznych w taki sposób, by zredukować emisję zanieczyszczeń. Jest swego rodzaju licencją, która upoważnia do prowadzenia działalności na określonych warunkach zgodnych z europejskimi standardami. O uzyskanie pozwolenia muszą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy planują eksploatację instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Listę wszystkich tego typu instalacji znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 1169). Wśród nich wymienia się m.in. instalacje do:

  • wytwarzania energii i paliw,
  • produkcji i obróbki metali,
  • przemysłu mineralnego,
  • przemysłu chemicznego,
  • gospodarki odpadami,
  • innych rodzajów działalności, w tym np. instalacje do chowu i hodowli drobiu lub świń o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, 750 stanowisk dla macior.

Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?

Pozwoleń zintegrowanych nie wydaje jeden konkretny organ. To, który z nich jest upoważniony do wydania takiego dokumentu, zależy od rodzaju i skali prowadzonej instalacji. Przykładowo na terenach zamkniętych wniosek należy kierować do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Gdy mowa o działalności dotyczącej przetwarzania odpadów komunalnych innych niż wydobywcze oraz instalacjach o znaczącym wpływie na środowisko podanie trzeba z kolei złożyć w urzędzie marszałkowskim. W innych przypadkach wnioski rozpatruje starosta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *