Jakie należy mieć uprawnienia do gospodarowania odpadami?

Jakie należy mieć uprawnienia do gospodarowania odpadami?

Zbieranie i przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Mowa w tym przypadku o gospodarowaniu odpadami powstałymi np. w wyniku własnej działalności gospodarczej, jak i przetwarzaniu odpadów innych podmiotów. Uprawnień nie muszą uzyskiwać osoby prywatne, które gospodarują odpadami na użytek własny. W pozostałych przypadkach należy złożyć wniosek o pozwolenie na zbieranie odpadów lub wniosek o pozwolenie na przetwarzanie odpadów. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, co musi się w nim znaleźć oraz podpowiadamy, jaki organ wydaje stosowną decyzję w tym zakresie.

Co musi zawierać pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

Wnioski o pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wyglądają podobnie. Szczegółowe informacje dotyczące tego, co powinno się w nich znaleźć, zostały zawarte w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. Zarówno wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów, jak i zezwolenie na ich przetwarzanie musi zawierać m.in.:

  • NIP (numer identyfikacji podatkowej) posiadacza odpadów,
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów,
  • informacje o miejscu ich zbierania lub przetwarzania.

Konieczne jest też uszczegółowienie m.in. opisu stosowanych metod i technik wraz z przedstawieniem możliwości technicznych i organizacyjnych posiadacza odpadów, kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń. Poza tym niezbędne jest też m.in. określenie ilości odpadów niebezpiecznych i zanieczyszczeń, takich jak np. PCB, chlor, fluor czy metale ciężkie.

Kto wydaje zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Decyzje zezwalające na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów organ, taki jak marszałek województwa lub starosta. Ten pierwszy może wydać pozwolenie tylko przy spełnieniu określonych warunków, które również zostały wyszczególnione w ustawie o odpadach. Starosta wydaje uprawnienia we wszystkich pozostałych przypadkach. Pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych z kolei wydaje wyłącznie regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *