Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową?

Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, potocznie nazywana też decyzją środowiskową, odnosi się do realizacji różnego rodzaju inwestycji, które mogą oddziaływać na środowisko. Jej celem jest opracowanie działań, które w jak najmniejszym stopniu wpłyną na otoczenie. Uzyskanie takiej decyzji w wielu przypadkach jest kluczowe dla prowadzenia dalszych działań i uzyskiwania kolejnych pozwoleń takich jak np. pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji bez uzyskania decyzji środowiskowej może nieść poważne konsekwencje. Skutkiem takich działań są m.in. kary finansowe. Sprawdź, w jakich przypadkach uzyskanie decyzji środowiskowej jest obligatoryjne.

Decyzja środowiskowa – kiedy jest wymagana?

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne w dwóch przypadkach. Po pierwsze, zgodę na dalszą realizację inwestycji trzeba otrzymać, gdy planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko. Po drugie, jest ona wymagana również w sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie zagrażać środowisku naturalnemu. Pełna lista przedsięwzięć, które można zakwalifikować do wymienionych kategorii, została przedstawiona w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Wśród przykładów takich inwestycji wymienić można m.in.:

  • instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu różnego rodzaju procesów chemicznych, które służą do wytwarzania chemii organicznej i nieorganicznej, nawozów, środków ochrony roślin i materiałów wybuchowych,
  • instalacje do wytwarzania produktów farmaceutycznych,
  • wszelkiego rodzaju elektrownie,
  • instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne,
  • instalacje do pierwotnej produkcji lub obróbki metali,
  • instalacje do przesyłu i magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych,
  • wydobywanie kopalin ze złóż,
  • budowę linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad oraz lotnisk i portów,
  • instalacje do oczyszczania ścieków,
  • każdą przebudowę, rozbudowę albo montaż zrealizowanego lub realizowanego przedsięwzięcia z wymienionej grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *