Nowe zasady uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew już weszły w życie!

Nowe zasady uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew już weszły w życie!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać zmiany w procedurze uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, o których pisaliśmy tutaj.

Zgodnie z art. 83f  pkt. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach zezwolenie na usunięcie krzewów nie będzie wymagane dla krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Zgodnie z art. 83f  pkt. 3 w/w ustawy zezwolenie na usunięcie drzew nie będzie wymagane dla drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Dodatkowo art. 83f  pkt. pkt. 3a i 3b w/w ustawy stanowią, że uzyskanie zezwolenia na usunięcie nie będzie wymagane w przypadku:

  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Pełen tekst Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach można pobrać w tym miejscu – LINK.